Instagram en privacy

0
972
instagram privay paradigma magazine

De eerste dagen en weken stond ik vol verbazing tijdens de pauze te kijken naar de leerlingen. In groepjes en kringetjes in de aula op hun telefoon. Er wordt weinig gepraat maar des te meer getikt en gescrold. Meer dan 90% van de leerlingen gebruikt dagelijks Snapchat en Instagram, natuurlijk alleen tijdens de pauzes; ahum ahum ahum.

Om te werken aan mijn interpersoonlijke competentie voor de studie heb ik er voor gekozen om via Instagram de belevingswereld van de leerlingen te bekijken. Ik heb ervoor gekozen om een Instagram account als juf te maken om zo mijn privéaccount te beschermen. Soms hebben leerlingen moeite met het vak natuur-scheikunde maar ze zijn talenten in het vinden van jou persoonlijke facebook en Instagram accounts. Ze geven het niet graag toe, maar de ‘coole’ leraren willen ze stalken.

De grootste opbrengst is het snelle inzicht in de online belevingswereld van de leerlingen. Je ziet wat er speelt, waar ze zich mee bezig houden en kan daarop anticiperen in de les. Je staat dan midden in hun wereld waarmee je aanzien krijgt. Natuurlijk loop ik regelmatig tegen een muur aan van afkortingen en bepaalde sociale regels waarvan ik de betekenis niet weet maar door vragen leer ik snel, en word ik voor OUD uitgemaakt. Door tijdens de les in te spelen op situaties die voor de leerlingen “superbelangrijk” zijn kan bijdragen aan een positief klimaat in de klas. Soms kan het zelfs bijdragen aan een veiliger gevoel. Zo komen de onderwerpen uiterlijk, relaties, seks en drugs regelmatig voorbij in de eerste of laatste 5 minuten van de les. Soms ben ik echt stomverbaasd, uit het lood geslagen of geïntrigeerd over de vragen die ze stellen.

Natuurlijk kunnen er ook barrières zijn om online met leerlingen bezig zijn. Als docent moet je van tevoren duidelijke doelen stellen wat je wilt bereiken met het social media gebruik. Controle is in mijn beleving niet iets wat je wilt ambiëren, het is zinvoller om inzicht te krijgen. Je kan beter niet het gevoel hebben dat het zinloos is omdat de leerlingen ook andere social mediakanalen hebben waar je geen deel van uit maakt. Ook zal je van tevoren bedenken hoever het contact met leerlingen buiten school gaat en wil laten gaan. Het kan soms heel leerzaam zijn om samen op zoek te gaan naar grenzen. Ergens kan dit bestempeld worden als oefening in digitaal burgerschap.

Elk voordeel heeft zijn nadeel en natuurlijk geldt dat ook voor het gebruik van internet, smartphones en social media. Hoe gaat het met de persoonlijke communicatie van de jongeren tegenwoordig? Verbaal gaat het in mijn ogen hard achteruit in verband met alle straattaal die gebruikt wordt, maar ook de non-verbale communicatie wordt niet beoefend via de telefoon. Daarnaast hebben de leerlingen nog geen goed ontwikkelde prefrontale cortex waardoor de leerlingen niet aan gevolgen denken. Het is essentieel om de leerlingen duidelijk te maken dat alles wat op internet gebeurt morgen op de voorpagina van de krant kan staan die ’s ochtends bij hun ouders in de brievenbus ligt. Dit is ook gelijk de les naar alle docenten op social media. Je hebt als docent een voorbeeldfunctie, dus gedraag je daarna en bedenk goed wat je wel en niet openbaar maakt.

Altijd heb ik om toestemming gevraagd aan de leerlingen bij het posten van foto’s en video’s, maar sinds eind mei mogen er geen foto’s meer geplaatst worden van leerlingen in verband met de nieuwe privacy wet. Het miss.nask account zal voortaan meer gevuld worden met lesmateriaal en de oppervlakkige persoonlijke momenten want dit medium helpt echt met de positieve relatie die ik heb ontwikkeld met de leerlingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here